ALL IN ONE "Thợ săn tí hon" | ARC 2 (P2) | AL Anime

ĐÂY KHÔNG PHẢI REVIEW PHIM !! CẢNH BÁO: VIDEO SẼ SPOIL HẾT DIỄN BIẾN CHÍNH CỦA PHIM HÃY CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM ĐỂ TRÁNH MẤT TRẢI NGHIỆM CỦA BỘ PHIM Kịch bản: L2 Vocal: A Edit: T Link Xem Bilibili trên Máy tính: Tên Phim: Hunter x Hunter Link những phần tiếp theo: ARC… Continue reading ALL IN ONE "Thợ săn tí hon" | ARC 2 (P2) | AL Anime