វីទ្យាល័យនៃសេចក្ដីស្លាប់ ( 18+ ) – Highschool Of The Dead វគ្គ 1

Voice edit : Admin Kousei Music Used : Kenshi Muzik | H.O.T.D | Ending 1 Theme [Trap Remix] Free Download Link : ————————————————————————————————————————— សួរស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Anime d. Cambodia ដែលជា Channel និយាយជជែកវែកញែកពីAnime វិភាគសាច់រឿងក៏ដូចជាសម្រាយសាច់រឿង​Anime ។ បើពេញចិត្តកុំភ្លេចចុចសាប់ ដាក់កណ្ដឹងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តដល់ Admin ក្នុងការធ្វើវិដេអូថ្មីៗបន្តទៀត ។ ————————————————————————————————————————— Fb Page : FB Store : ————————————————————————————————————————– #AnimeDCambodia​ #Kousei​ Disclaimer: I DO NOT OWN ANY OF… Continue reading វីទ្យាល័យនៃសេចក្ដីស្លាប់ ( 18+ ) – Highschool Of The Dead វគ្គ 1