Conan Movie 21: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm | Conan | Ten Anime

Video được làm lại! ____________________________________ Conan Movie 21: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm | Conan | Ten Anime ____________________________________ Cre: – Kịch bản: Thủy Nhà Bên – Thuyết minh: Thanh Hải – Dựng Video: Bảo Phạm ____________________________________ * Mọi vấn đề về bản quyền xin vui lòng liên hệ với Ten Anime qua email… Continue reading Conan Movie 21: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm | Conan | Ten Anime