ගෙදරදිම කෘතිම යෝනියක් හදාගන්න හැටි | How to Make a Fleshlight at Home

එදිනෙදා ජීවිතයේ දී ඔබට ඇති වන ලිංගික ගැටළු සහ ලිංගික අධ්‍යාපනය සඳහා නිසි අත්වැලක් සැපයීම අපගේ අරමුණයි… අදහස සහ පිටපත : කසුන් තාරක ගමගේ විශේෂ ස්තූතිය : ප්‍රසව හා නාරිවේදය පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය සුනෙත් ලියනආරච්චි මහතා පසුබිම් කථනය : සුපුනි කල්පනා සහ කසුන් තාරක ගමගේ පසුබිම් සංගීතය: SUMMER – Benjamin Tissot (also known as Bensound)… Continue reading ගෙදරදිම කෘතිම යෝනියක් හදාගන්න හැටි | How to Make a Fleshlight at Home