( ភាគទី 01 ) បិសាចនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូ | សម្រាយរឿង ANIME | XAI OFFICIAL

ផេក JINTAN Toys II គឺជាផេកលក់អ៊ីវ៉ាន់ ANIME គ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងតម្លៃសមរម្យដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទទួលយកបាន ហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសទៀតនោះ ផេក JINTAN Toys II តែងតែធ្វើការ GIVEAWAY របស់របរផ្សេងៗដែលទាក់ទងជាមួយនឹង ANIME ផងដែរ ដូចនេះ បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ កុំភ្លេចចូលទៅ LIKE ផេករបស់គាត់ម្នាក់មួយផងណា អរគុណច្រើន ផេក JINTAN Toys II: ——————————————————————— ចង់ប៉ាវកាហ្វេ admin: ABA : 093 502 992 ( Ly Vatey ) WING : 093 502 992 ( Pa Samith ) TRUE MONEY : 093 502 992 (… Continue reading ( ភាគទី 01 ) បិសាចនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូ | សម្រាយរឿង ANIME | XAI OFFICIAL