Anime Duos react to each other || Gon & Killua || HunterxHunter || Part 3 || Gacha Club

Last part is gonna be Nagisa and Karma :] Credits! 0:00 The Intro 0:07 @magicmoonz on Tiktok 0:21 @gonjutsu on Tiktok 0:35 @atlantics on Instagram 0:57 @.wellsby on Tiktok 1:09 @taisynara on Tiktok 1:30 @wafflefishjelly on Tiktok 1:35 @kenvki on Instagram 2:09 @don.vfx on Tiktok 2:35 @itsfxuad on Tiktok 2:50 @0neavatar on Tiktok 2:59 @ran.raniia… Continue reading Anime Duos react to each other || Gon & Killua || HunterxHunter || Part 3 || Gacha Club