29 comments

  1. Bộ phim có ý nghĩa thấy người gặp khó khăn thì phải giúp người đấy nhưng đây là nghĩa đen
    nghĩa bóng là cướp 3p cuộc đời của người xem

  2. Theo tôi:
    +YN1: con người ngoài hành tinh nó đến để main xem body, biết cứu gái là ntn :), đặc biệt là nó đã gián tiếp để 2 thanh niên kia có thể giảng hoà. —-> hảo người ngoài hành tinh.
    +YN2: nó đã chứng tỏ tác giả vẽ truyện chỉ để cho vui, và cho ta thấy đc sự cẩu thả trong cốt truyện như đb của nó :v.
    Cho 2/10, đồ họa anime: 1 điểm, sự mặn mòi của chủ kênh: 1 điểm. Cốt truyện:0 điểm.

Leave a comment

Your email address will not be published.