វីទ្យាល័យនៃសេចក្ដីស្លាប់ ( 18+ ) – Highschool Of The Dead វគ្គ 1Voice edit : Admin Kousei
Music Used : Kenshi Muzik | H.O.T.D | Ending 1 Theme [Trap Remix] Free Download
Link :
—————————————————————————————————————————
សួរស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Anime d. Cambodia ដែលជា Channel និយាយជជែកវែកញែកពីAnime វិភាគសាច់រឿងក៏ដូចជាសម្រាយសាច់រឿង​Anime ។
បើពេញចិត្តកុំភ្លេចចុចសាប់ ដាក់កណ្ដឹងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តដល់ Admin ក្នុងការធ្វើវិដេអូថ្មីៗបន្តទៀត ។
—————————————————————————————————————————
Fb Page :
FB Store :
————————————————————————————————————————–
#AnimeDCambodia​ #Kousei​

Disclaimer:
I DO NOT OWN ANY OF THE ANIMATION CONTENT, BACKGROUND MUSIC. THIS IS A COMMENTARY VIDEO.

សង្ឃឹមថាអ្នកនឹងជួយជាកម្លាំងចិត្តដល់ក្រុមពួកខ្ញុំ :
ABA : 000 293 223
Chhorm Samnang