( ភាគទី 01 ) បិសាចនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូ | សម្រាយរឿង ANIME | XAI OFFICIALផេក JINTAN Toys II គឺជាផេកលក់អ៊ីវ៉ាន់ ANIME គ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងតម្លៃសមរម្យដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទទួលយកបាន ហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសទៀតនោះ ផេក JINTAN Toys II តែងតែធ្វើការ GIVEAWAY របស់របរផ្សេងៗដែលទាក់ទងជាមួយនឹង ANIME ផងដែរ ដូចនេះ បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ កុំភ្លេចចូលទៅ LIKE ផេករបស់គាត់ម្នាក់មួយផងណា អរគុណច្រើន

ផេក JINTAN Toys II:

———————————————————————

ចង់ប៉ាវកាហ្វេ admin:
ABA : 093 502 992 ( Ly Vatey )
WING : 093 502 992 ( Pa Samith )
TRUE MONEY : 093 502 992 ( Pa Samith )

———————————————————————

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈ
TEL: 093-502-992 /​ 092-299-205
TELEGRAM:
IG:

———————————————————————

ជួយ like page របស់ admin ម្នាក់មួយផងណា អរគុណច្រើន
Xai Review :
#Xai #បិសាចនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូ

———————————————————————

Disclaimer: Any footages in this video has only been used to communicate a massage to the audience. According to my knowledge, it’s fair use under review commentary section. We don’t plan to violated anyone right. Thanks a lot.

———————————————————————

To contact for copyright issues
Email: samithkai@gmail.com

Please don’t give copyright strike, instead ask me to remove your movie clips🙏.